BAZYLIKA MNIEJSZA p.w. św. ELŻBIETY we WROCŁAWIU
 

HISTORIA KOŚCIOŁA

Cenniejsze zabytki w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu

 1. gotyckie sakramentarium wykonane w latach 1453-1455 przez Jodocusa Tauchena
 2. średniowieczne drewniane stalle (siedziska) z ostatniej ćwierci XV w.
 3. wczesnobarokowy ołtarz główny ufundowany w 1653 r. przez Georga Freyera z obrazem z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy (niezachowany) autorstwa Michaela Leopolda Willmanna
 4. kamienna ambona ufundowana w 1652 r. przez rajcę Matthausa Appellesa von Riedel und Lowenstern
 5. nagrobek syndyka Heinricha von Rybisch (+1544 z lat 1534-39) autorstwa Monogramisty MF i Andreasa Walthera
 6. epitafium rajcy Sebalda Sauermanna (+1507) z przedstawieniem Piety
 7. gotycka Figura Madonny z Dzieciątkiem stojącej na sierpie księżyca (tzw. Assunta) z 1498 r.
 8. pomnik nagrobny kupca Friedricha Wilhelma Brechera (+1775) z lat 1778-81 zaprojektowany przez Carla G. Langhansa
 9. epitafium rajcy Caspara Hesselera von Waldau (+1577) wykonane w 1589 r. przez Gerharda Hendrika z Amsterdamu
 10. epitafium rajcy Ludwiga mł. von Pfintzing (+1575) i jego żony wykonane po 1575 r. przez Friedricha st. Grossa
 11. epitafium rodziny Nicolausa II van Rehdiger (+1587) z 1582 r. autorstwa Friedricha st. Grossa
 12. nagrobek cesarskiego radcy handlowego i senatora Johanna Georga von Wolff (+1722) z lat 1721-22 zaprojektowany przez cesarskiego architekta Johann Berhnhard Fischer von Erlach i wykonany przez Ferdinanda Brokofa
 13. epitafium Hansa Sigismunda Bergera (+1743) i jego żony autorstwa Johanna Alberta Siegwitza z 1744 r.
 14. epitafium Johanna Cratona von Craffheim (+1585) i jego żony Marii z d. Scharff von Werth (+1585) z ok. 1588 r. wyrzeźbione przez Gerharda Hendrika
 15. epitafium Hansa Schultza von Wolkowitz (+1505) ze sceną Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (na zewnątrz kościoła)
 16. Sąd Ostateczny - fresk z kaplicy rodziny von Restis z 1457 r.
Kalendarium
 1. 1220-30 budowa pierwszego ceglanego kościoła
 2. 1253 r. książęta wrocławscy Henryk III i Władysław przekazali świątynię przybyłym z Pragi członkom zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą
 3. 19 listopada 1257 r. w dniu św. Elżbiety, konsekracja świątyni
 4. od początków XIV wieku do 1387 r. budowa gotyckiego kościoła i otaczających go kaplic
 5. od ok. 1350 r. do lat 1452-58 wzniesienie wieży zwieńczonej hełmem w 1482 r.
 6. 1525 r. podporządkowanie fary elżbietańskiej wrocławskiej Radzie Miejskiej i wprowadzenie obrządku reformacji luterańskiej (do 1946 r.)
 7. zawalenie się gotyckiego hełmu wieży (131 m) 24.02.1529 r.
 8. 1533-34 zwieńczenie wieży renesansowym hełmem
 9. katastrofa budowlana - zawalenie się środkowych sklepień naw 1649 r.
 10. 1652 r. ustawienie nowej ambony
 11. 1653 r. wystawienie ewangelickiego ołtarza głównego
 12. 1750-61 wykonanie przez Michaela mł. Englera i członków jego rodziny organów (spłonęły w 1976 r.)
 13. 1946 r. przejęty przez katolików kościół ustanowiony zostaje świątynią garnizonową, w której pierwszą mszę św. odprawił 2 lipca ks. ppłk Bronisław Nowyk
 14. 1962 r. spłonęła latarnia hełmu wieży
 15. 1975 r. pożar wieży kościoła
 16. 9 czerwca 1976 r. wielki pożar, który zniszczył dach oraz liczne elementy wystroju i wyposażenia świątyni (m:in: barokowe organy)
 17. 1980 r. rozpoczęcie odbudowy świątyni
 18. 21 stycznia 1991 r. papież Jan Paweł II przywraca Ordynariat Polowy i mianuje biskupem polowym Sławoja Leszka Głódzia
 19. 12 stycznia 1993 r. Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek głódź eryguje parafię wojskową p.w. św. Elżbiety
 20. 31 maja 1997 r. w czasie 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał poświęcenia odbudowanego Kościoła św. Elżbiety
 21. 15 marca 1998 r. w porozumieniu z Biskupem Polowym Wojska Polskiego Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski eryguje również parafię terytorialną p.w. św. Elżbiety. Od tego czasu przy kościele garnizonowym istnieje parafia wojskowo-cywilna.
 22. 31 maja 2003 r. decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II ustanowiono wrocławski kościół garnizonowy pw. św. Elżbiety, papieską Bazyliką Mniejszą.
Strony:« Poprzednia 1 2 3