BAZYLIKA MNIEJSZA p.w. św. ELŻBIETY we WROCŁAWIU
 
   >> KAPITUŁA KANONIKÓW     >> ORDER KAPITUŁY     >> NASI KSIĘŻA     >> KANCELARIA     >> PORZĄDEK MSZY ŚW.     >> CARITAS  

O PARAFII

Parafia Garnizonowa p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu została erygowana 15 marca 1998 roku. Oficjalnie na terenie parafii zamieszkuje 2291 osób. Specyfiką naszej parafii jest fakt, że wokół kościoła garnizonowego gromadzą się na modlitwie także wierni personalnej parafii wojskowej. Świątynia staje się miejscem obchodów patriotyczno - religijnych oraz ośrodkiem modlitewnych spotkań o charakterze ekumenicznym, a także koncertów muzycznych i zdarzeń teatralnych.

W parafii bardzo ofiarnie działa Parafialny Zespół Caritas, Róże Żywego Różańca, grupa Bożego Miłosierdzia, Apostolstwo Chorych oraz Apostolstwo Pomocy Duszom w Czyśćcu. Działalność duszpasterską ożywiają nie tylko grupy modlitewno - formacyjne, ale także Chór parafialny, Ministranci i Lektorzy.

Od czasu zakończenia odbudowy kościoła prowadzone są nieustannie prace konserwatorskie, konserwatorsko - budowlane i modernizacyjne przywracające blask zabytkom posiadającym cenną wartość artystyczną i historyczną.