BAZYLIKA MNIEJSZA p.w. św. ELŻBIETY we WROCŁAWIU
 

GALERIE FOTOGRAFII

31 MAJA 2014

31 maja 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił wrocławski kościół garnizonowy p.w. św. Elżbiety Węgierskiej po dokonanych w tej świątyni pracach remontowych. Kilka lat później, także w tym samym dniu podniósł ten kościół do godności bazyliki mniejszej. Nic więc dziwnego, że żołnierze Wojska Polskiego, a szczególnie Garnizonu Wrocław właśnie 31 maja 2014 przeżywali w tej bazylice uroczyste dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II. W czasie Eucharystii grupa młodzieży parafialnej przyjęła Sakrament Bierzmowania. Mszy św. przewodniczył Pasterz Kościoła Wojskowego bp. Józef Guzdek. Eucharystię koncelebrowali m.in. : dyrektor Katolickiego Radia Rodzina ks. dr. Cezary Chwilczyński, wicerektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego ks. prał. dr Jan Adamarczuk oraz proboszcz wrocławskiej wspólnoty garnizonowo- cywilnej ks. płk prał. Janusz Radzik. On też powitał serdecznie wszystkich gości uczestniczących w Mszy św. wśród których obecni byli m.in. przedstawiciele środowiska wojskowego na czele z komendantem Garnizonu Wrocław płk. Wojciechem Lewickim, władz państwowych z wicewojewodą dolnośląskim Ewą Mańkowską. W okolicznościowej homilii Ksiądz Biskup podkreślił m.in., że dzisiaj w sposób szczególny chcemy dziękować za kanonizację św. Jana Pawła II, tego - jak powiedział - niezwykłego Apostoła Chrystusa XX- tego wieku i początku trzeciego tysiąclecia. Wskazał w tym kontekście, że Jan Paweł II potrafił zawsze z miłością spojrzeć na każdego człowieka, tak jak Jezus uczynił to w stosunku do Zacheusza oraz zatrzymać się przy każdym człowieku i Go wysłuchać. Św. Jan Paweł Ii nikogo nie wykluczał, On szedł do każdego człowieka. Charakterystyczne było to, że Papież całując ziemię klękał. W tym przejawiało się Jego otwarte serce. Zdaniem Księdza Biskupa ważne jest, aby w Polsce takiej jaka jest, w jakiej żyjemy przypominać tego, który uczył nas autentycznego chrześcijaństwa i szacunku wobec człowieka. - Święci nie przemijają, ale wołają o świętość i pragną świętości. Nie żądają od nas oklasków, ale chcą byśmy ich naśladowali. Dlatego też musimy nauczyć się naśladować św. Jana Pawła II w podejściu z miłością i miłosierdziem do każdego człowieka. Jan Paweł II był tym, kto zapalał dobro w człowieku.- akcentował bp Guzdek. Zwracając się w szczególny sposób do młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania podkreślił, że św. Jan Paweł II pozostawił bardzo dużo śladów dobra. Kocha Go za to cały świat. Wyraził przekonanie, że „będziecie tak jak On przemierzać świat, ale właśnie miłością miłosierną”, bo to jest - jak powiedział- największa siła. Jej się nie sposób oprzeć. W czasie Eucharystii zastępca Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk. prał. January Wątroba ( przed laty dwukrotny proboszczem wrocławskiej parafii wojskowo-cywilnej ) poinformował, że zgodnie z kilkuletnią tradycją Kapituła Elżbietańska postanowiła także i w tym roku wyróżnić dwie osoby szczególnie zasłużone w odbudowie i nieustannej działalności na rzecz tej świątyni. Z rąk Biskupa Polowego WP Gwiazdę Orderu Bazyliki otrzymali gen. dyw. Janusz Ornatowski, były dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz Irena Jermakowicz -Ciężkowicz, która od 22 lat prowadzi w tej parafii sprawy administracyjne, utrzymuje kontakty z władzami samorządowymi, firmami i organizacjami współpracującymi z wrocławska bazyliką. Była Ona także - co przypomniał ks. płk. Wątroba- autorką strony tytułowej i pierwszej szaty graficznej „Naszej Służby”. Z kolei za ogromne zasługi w pracy w parafialnym „ Caritasie” z rąk Księdza Biskupa Medale bł. Ks. Jerzego Popiełuszki otrzymali: Krystyna Kręcigłowa, Barbara Kisera i chor. Zbigniew Wilk. Zabierając głos na zakończenie Eucharystii ks. płk prał. Janusz Radzik podziękował Biskupowi Polowemu WP za przewodniczenie elżbietańskim uroczystościom. Słowa wdzięczności skierował także pod adresem tych wszystkich, którzy codziennie gromadzą się w tej świątyni odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Poinformował, że w 2013r. dobiegł końca remont jednego z najznamienitszych europejskich sakramentariów, powstało także Epitafium „ Sąd Ostateczny”. Natomiast pod koniec roku ma się zakończyć remont czterech kaplic znajdujących się w nawie południowej. tekst: Marek Zygmunt