BAZYLIKA MNIEJSZA p.w. św. ELŻBIETY we WROCŁAWIU
 

GALERIE FOTOGRAFII

Armia Krajowa

Centralnym punktem wrocławskich obchodów 75-tej rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego była uroczysta Msza św. sprawowana w bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej. Eucharystii przewodniczył bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. W koncelebrze wzięli udział: proboszcz parafii wojskowej we Wrocławiu ks. płk. prał. Janusz Radzik oraz kapelan Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ks. płk Jerzy Rasiak. Oprawę patriotyczno-muzyczną uroczystości zapewniły m. in. Kompania Honorowa 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, młodzieżowych, placówek oświatowych. W rocznicowych obchodach wzięli udział m.in.: kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita senior archidiecezji wrocławskiej, dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Ewa Mańkowska, wicewojewoda dolnośląski, Lilla Jaroń, sekretarz Województwa Dolnośląskiego oraz Anna Szarycz, wiceprezydent Wrocławia. Środowisko wojskowe reprezentowali m.in.: gen. bryg. Wojciech Lewicki, dowódca Garnizonu Wrocław i Trzeciej Brygady Radiotechnicznej oraz płk dr Grzegorz Stoiński, komendant IV Wojskowego Szpitala Klinicznego. Na początku liturgii ks. płk. prał. Janusz Radzik podkreślił, że sprawowana Eucharystia ma szczególny wymiar, ponieważ modlimy się w intencji żołnierzy Armii Krajowej oraz tych wszystkich, którzy tworzyli Polskie Państwo Podziemne. Ponadto zostanie otwarta i poświęcona Kaplica - Mauzoleum Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. - Wezwał także do modlitwy za matki i ojców naszej wolności, przed którymi z szacunkiem chylimy dzisiaj czoła. W homilii biskup polowy przypomniał, że milczenie, solidarna obojętność wobec poczynań Hitlera, a potem Stalina doprowadziły do II wojny światowej. Przelało się wiele niewinnej krwi, zanim przyszło opamiętanie. Kaznodzieja zauważył, że wrzesień 2014 roku jest dla środowisk kombatanckich i weteranów szczególnym czasem. Obchodzimy bowiem 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jest to okazja do modlitwy za ofiary agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę w 1939 r. - Modlitwa jest bowiem kluczem w naszym ręku, którym możemy poległym i zmarłym otworzyć drzwi do nieba. Dlatego też polecajmy Miłosierdziu Bożemu twórców Polskiego Państwa Podziemnego i żołnierzy Armii Krajowej - powiedział bp. Guzdek. Zwracając się doweteranów i kombatantów II wojny światowej ordynariusz wojskowy podkreślił, że poświęcana podczas uroczystościkaplica będzie ich wspólnym domem, w którym będą wspominać i modlić się za towarzyszy broni i przyjaciół z okresu II wojny światowej, którzydziałali w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Jest to miejsca, w którym każdy dozna ciepła, wsparcia i opieki Maryi, Matki Miłosierdzia, w Jej wizerunku z Ostrej Bramy - podkreślił biskup polowy. Jego zdaniem ta kaplica oraz umieszczone w niej tablice będą przypominać młodemu pokoleniu o tych tragicznych wydarzeniach w dziejach naszego narodu. Kpt. Ryszard Filipowicz, prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK przemawiając na zakończenie uroczystości przypomniał, że starania o tę kaplicę rozpoczęły się już przed dziesięciu laty. Ówczesny proboszcz ks. płk. prał. January Wątroba, szukając pomocy zewnętrznej w odbudowie zniszczonego kościoła przeznaczył kilka kaplic do wykorzystania przez różne stowarzyszenia kombatanckie, także m.in. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Długo trwały kwestie formalne i poszukiwanie mecenasów tego przedsięwzięcia. Ale na szczęście znaleźli się ludzie zacni, którzy przyszli z pomocą i wsparli finansowo realizację tego pięknego dzieła. - Odwiedzajcie tą naszą kaplicę na chwilę zadumy i modlitwy, będziemy wspominać czasy, które minęły; czasy naszej młodości, naszej walki. Zginęli nasi koledzy, a my przetrwaliśmy i dożyliśmy tego dzisiejszego pięknego dnia, tej wzruszającej dla nas uroczystości - wskazywał Filipowicz. Z kolei autor projektu kaplicy Jerzy Kalina stwierdził m.in., że jego myślą przewodnia było światło z podziemi, które przedostaje się przez szczeliny wzdłuż ścian i nigdy nie gaśnie. Nawiązuje ono do polskiej historii, do faktu, że to, co jest dla Polski najważniejsze dziać się musiało w ukryciu. A bohaterstwu żołnierzy zawdzięczamy przetrwanie postaw patriotycznych, które umacniają nas po dzień dzisiejszy. Biskup Polowy wręczył dwa odznaczenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego: kpt. Ryszard Filipowicz otrzymał „Medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki”, a Wojciech Myślecki został udekorowany medalem „Milito pro Christo”. Kończąc uroczystość bp Józef Guzdek powiedział że „ nas nie będzie, ale następne pokolenia będą poznawać historię naszego narodu, wspominać wydarzenia z czasu okupacji oraz dokonania niezłomnych Synów i Córek naszej Ojczyzny czasu II wojny światowej”. > Tekst i zdjęcie: Marek Zygmunt