BAZYLIKA MNIEJSZA p.w. św. ELŻBIETY we WROCŁAWIU
 

AKTUALNOŚCI

UROCZYSTA EUCHARYSTIA PRZED PRZYSIĘGĄ WOT

W czwartek, 3 listopada, w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety we Wrocławiu miała miejsce uroczysta Msza św. w intencji słuchaczy 12-miesięcznego studium oficerskiego Obrony Terytorialnej w przededniu złożenia przez nich przysięgi wojskowej na Sztandar.

„Cieszę się, że w tym szczególnym czasie pamięci o zmarłych, pamięci o bohaterach, spotykamy się w naszej wojskowej Bazylice, aby modlić się za podchorążych, którzy jutro wypowiedzą słowa przysięgi wojskowej.” - tymi słowami Proboszcz Parafii ks. prał. płk Janusz Radzik powitał zgromadzonych na liturgii podchorążych wraz z kadrą na czele z Rektorem - Komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych płk. dr. hab. inż. Dariuszem Skorupką. Następnie ks. Radzik poprosił o przewodniczenie Eucharystii Delegata Biskupa Polowego WP ks. ppłk. Piotra Majkę - Naczelnego Kapelana Wojsk Obrony Terytorialnej.

Mszę św. koncelebrowali: ks. prał. płk. Janusz Radzik - Proboszcz wrocławskiego Garnizonu, ks. ppłk Krzysztof Smoleń - Proboszcz Parafii Wojskowej w Gliwicach, ks. płk. w st. spocz. dr Henryk Szareyko oraz ks. por. Maksymilian Jezierski - Kapelan WSO WL.

W kazaniu Delegat Biskupa Polowego WP odniósł się do misji żołnierza polskiego. „Jako żołnierze musimy dbać o wolność naszej Ojczyzny i całego Narodu. Wolność, jak mówił św. Jan Paweł II nie jest nam dana raz na zawsze. O nią trzeba nieustannie dbać, pamiętając, że granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka.” Na koniec kaznodzieja dodał: „Życzę Wam, abyście dzięki profesjonalnemu wyszkoleniu, dzięki wtajemniczeniu w arkany rzemiosła wojskowego, zawsze stali po stronie wolności.”

Przed błogosławieństwem słowa podziękowania do ks. ppłk. Piotra Majki skierowali przedstawiciele podchorążych: „przysięga wojskowa, którą jutro złożymy na Sztandar, to dla nas wielkie wyróżnienie, jak również ogromna odpowiedzialność wynikająca z wypowiadanych słów. Dlatego serdecznie dziękujemy, Drogi Księże Pułkowniku, za przewodniczenie modlitwie w naszej intencji, a także za pokrzepiające Słowo, które do nas skierowałeś.”Tekst: xMJ
Foto: st. chor. sztab. Marek Kańtoch