BAZYLIKA MNIEJSZA p.w. św. ELŻBIETY we WROCŁAWIU
 

O PARAFII

KAPITUŁA KANONIKÓW

Dla uświetnienia sprawowanego w kościele garnizonowym kultu Bożego Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. gen. dyw. Tadeusz Płoski, dekretem z dnia 31 maja 2007 roku, powołał Kapitułę Kanoników przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Św. Elżbiety Węgierskiej.


Zadaniem Kapituły jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w Bazylice oraz pełnienie zadań zleconych przez prawo lub Biskupa Polowego. W swej działalności Kapituła szczególnie troszczy się o kult Eucharystii, pogłębianie kultu św. Elżbiety, podejmowanie inicjatyw charytatywnych oraz przybliżanie wiernym nauczania Ojca Świętego.


Jego Ekscelencja gen. dyw. Tadeusz Płoski do godności kanonika gremialnego podniósł:


Ks. płk Janusz Radzik,
Ks. płk Andrzej Molendowski,
Ks. ppłk Zenon Pawelak,
Ks. ppłk Bogusław Romankiewicz,
Ks. mjr. Sławomir Pałka,
Ks. ppłk Krzysztof Majsterek,
Ks. ppłk Witold Kosiński,
Ks. płk w st. spocz Mirosław Sułek,
Ks. ppłk Andrzej Stawarz,
Ks. płk Mariusz Stolarczyk


Godność kanonika honorowego Kapituły otrzymali:

 

Ks. płk dr Henryk Szareyko,

Ks. płk dr Jerzy Rasiak,

Ks. płk Krzysztof Szuwart,

Ks. płk dr Marek Pietrusiak,

Ks. ppłk Krzysztof Majsterek

Ks. płk Adam Sosonko

Ks. ppłk Lucjan Dolny

Ks. kmdr por. Witold Kosiński

Ks. ppłk. Mirosław Kurjanik

Ks. kmdr por. Ryszard Preuss

Ks. ppłk Zbigniew Sawicki

Ks. mjr Mariusz Tołwiński

Ks. ppłk Bodan Zalewski

Ks. ppłk Marian Kmiecikowski

Ks. ppłk w st. spocz. Augustyn Rosły

Ks. ppłk Adam Bazylewicz