BAZYLIKA MNIEJSZA p.w. św. ELŻBIETY we WROCŁAWIU
 

HISTORIA KOŚCIOŁA

Także dzisiaj kościół jest dumą miasta i jego społeczności. Po tragicznym pożarze świątyni w 1976 r., w wyniku którego tak boleśnie ucierpiało jej wnętrze i znajdujące się tu dzieła sztuki (spaliły się m.in. najcenniejsze śląskie barokowe organy autorstwa Michaela mł. Englera), nadal pozostaje bolesne wspomnienie. Jednak konsekwentnie przeprowadzane prace konserwatorskie powoli przywracają dawną świetność zabytkowi. Kościół p.w. św. Elżbiety ponownie pełni funkcję świątyni parafialnej i ma swojego gospodarza - od 1946 r. jest świątynią garnizonową i Wojsko Polskie sprawuje nad nim opiekę.

Dnia 21 stycznia 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przywraca Ordynariat Polowy i mianuje Biskupem Polowym Sławoja Leszka Głódzia. Od tego dnia rozpoczyna się nowy okres w rozwoju parafii i w odbudowie kościoła. Uwiecznieniem trudu odbudowy jest uroczystość poświęcenia na nowo świątyni przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 31 maja 1997 roku. W kościele odbywają się centralne uroczystości religijne-patriotyczne dla całego Wrocławia w dniach 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada oraz w całym roku kościelnym.

Gromadzą się tutaj na swoich uroczystościach żołnierze, kombatanci, władze miejskie i wojewódzkie, harcerze, Bractwo Kurkowe i inne organizacje społeczne. Uroczystościom towarzyszy bogata oprawa liturgiczna w asyście żołnierzy, Kompanii Honorowej i orkiestry wojskowej. Kościół jest też stałym miejscem spotkań ekumenicznych, a także koncertów muzycznych, w tym o najwyższej randze światowej (np. Festiwal Wratislavia Cantans).