BAZYLIKA MNIEJSZA p.w. św. ELŻBIETY we WROCŁAWIU
 

AKTUALNOŚCI

MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY

W ciągu ostatnich lat nastąpiło w naszej ojczyźnie wyraźne ożywienie się patriotyzmu. Kościół katolicki w Polsce czuje się współodpowiedzialny za kształt i rozwój narodowej tożsamości i pragnie wnosić do niej chrześcijańską perspektywę - mówił z okazji Święta Niepodległości abp Józef Kupny.

Msza św. z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła się o godz. 10 w bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Przewodniczył jej abp Józef Kupny, który podkreślił wagę modlitwy podczas naszego świętowania niepodległości.
Na początku liturgii słowa powitania do zgromadzonych wiernych skierował Proboszcz Parafii - ks. prał. płk Janusz Radzik, który wyraził wielką wdzięczność za tak liczne przybycie na modlitwę w intencji Ojczyzny.
Aż cztery pokolenia Polaków marzyły w czasie zaborów o odrodzeniu Polski, o jej zmartwychwstaniu. Nie był to jednak czas biernego oczekiwania na wolność, ale czas szukania okazji do zbrojnego uwolnienia się spod jarzma zaborców - mówił na początku homilii.
Wspomniał w swoich słowach i oddał cześć tym, którzy polegli w walce o wolność ojczyzny we wszystkich powstaniach, ruchach narodowych i społecznych, tym, którzy walczyli o wolność i niepodległość ojczyzny i tym samym dali nam godny naśladowania przykład szlachetnego patriotyzmu.
W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiło w naszej ojczyźnie wyraźnie ożywienie się patriotyzmu i poczucia narodowej świadomości. Kolejne pokolenia wolnej Polski wyraźnie deklarują przywiązanie do polskiej kultury i tradycji, coraz odważniej angażują się w upamiętnianie czasem nawet bezimiennych narodowych bohaterów. Coraz poważniej pytają o los i przyszłość narodowej wspólnoty - zaznaczył hierarcha.
Jak dodał, to trwanie i żywotność narodowej tożsamości jest owocem mądrości i cierpliwej pracy rodziców, nauczycieli, duszpasterzy, katechetów, instruktorów harcerskich i działaczy społecznych. Tak, jak kiedyś, tak i dziś Kościół katolicki w Polsce czuje się współodpowiedzialny za kształt i rozwój narodowej tożsamości i pragnie wnosić do niej chrześcijańską perspektywę - mówił abp Józef.
W dalszej części kazania kaznodzieja powiedział, że patriotyzm wzywa nas do życzliwości, solidarności, empatii i życzliwości, wzbudza w nas szacunek dla prawa i reguł społecznych, zainteresowania sprawami publicznymi, zobowiązuje do odpowiedzialnego uczestnictwa w demokratycznych procedurach, w sumiennym i uczciwym wypełnianiu obowiązków zawodowych, do dbałości o otaczającą nas ojczystą przyrodę oraz do podejmowania różnych inicjatyw społecznych. To są obszary, w których możemy realizować prawdziwy patriotyzm, i takiego patriotyzmu nie musimy się wstydzić, bo nie jest on zagrożeniem dla nikogo, bo u jego podstaw leży szlachetna miłość ojczyzny podsumował metropolita wrocławski.
Na koniec dziękował młodzieży za obecność. Eucharystię uświetniło przybycie Kompanii Honorowej Wojska Polskiej, wielu pocztów sztandarowych służb mundurowych i organizacji wolnościowych oraz kombatantów i weteranów walk o wolność. W oprawę Mszy św. włączyła się Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

Tekst i foto: Maciej Rajfur